" بسم الله الرحمن الرحیم "
" السلام علیک یا اباعبدالله / السلام علیک یا امام زمان "
" به سایت مرکزی ایران فاکتور خوش آمدید "

اطلاع رسانی و راهنمایی

  • فاکتور شخصی و کاربن دار :

دارا بودن سربرگ،آرم و آدرس مغازه،شرکت و فروشگاه استقبال از این فاکتورها را بشدت روزافزون کرده است خصوصا استقبال از سوی فروشندگانی که خواستار تبلیغات موثر در بین سایر مشتریان می باشند همچنان باعث رونق این فاکتورها می باشند.

البته کاربن دار کردن این فاکتورها بسیار مناسب بوده(سرعت بالا هنگام صدور فاکتور،نداشتن بار مالی اضافی برای کاربن مجزا و نبود اشکال بهداشتی مصرف کاربن مجزا و آلودگی دست جهت سلامتی افراد از ویژگی های منحصر بفرد استفاده از فاکتور کاربن دار می باشند.)که به فروشندگان توصیه می گردد.

  • فاکتور بدون کاربن :

فروش و استقبال از این فاکتورها زمانی بکاربرده شود که قصد استفاده از هر دو برگ فاکتور را داشته باشید و اگر از کاربن مجزا برای آن استفاده می کنید بهتر است از فاکتور کاربن دار بجای آن استفاده کنید تا علاوه بر افزایش سرعت صدور فاکتور،بارمالی اضافی برای کاربن مجزا نداشته باشد و همچنین اشکال بهداشتی مصرف کاربن مجزا و آلودگی دست جهت سلامتی رعایت شده باشد.

  • فاکتور کاربن دار : این فاکتورها با استقبال فوق العاده از سوی جامعه بازار اقتصادی کشور قرار گرفته است و استفاده از آن روز به روز همه گیرتر می شود عدم استفاده از کاربن بعنوان یک وسیله یا هزینه اضافی،وقت گیر و اشکال دار از لحاظ بهداشتی علت توفیق و استقبال از این نوع فاکتورهای فروش شده است.

سرعت بالا هنگام صدور فاکتور،نداشتن بار مالی اضافی برای کاربن مجزا و نبود اشکال بهداشتی مصرف کاربن مجزا و آلودگی دست جهت سلامتی افراد جامعه از ویژگی های منحصر بفرد استفاده از فاکتورهای کاربن دار می باشند.خوب گفتند اندکی گران بودن بی دلیل نیست.